Dyslexie. Hoos, Frans, uitzicht op molen dyslexie
Dyslexie betekent letterlijk woordblindheid. Er zijn diverse vormen van dyslexie, die kunnen worden vastgesteld door een arts, orthopedagaag of psycholoog.
Wat is Dyslexie?
Bij een vorm van taalproblematiek kunnen problemen zijn in het herkennen van het visuele woordbeeld, of problemen in de sfeer van begrijpen van taal en klanken. Deze problematiek wordt dyslexie genoemd. Dyslexie betekent letterlijk woordblindheid. Er zijn diverse vormen van dyslexie, die kunnen worden vastgesteld door een arts, orthopedagaag of psycholoog.

Ambulatorium UU
Groot Dictee der Dyslexie
Hersenstichting Nederland
Protocol Leesprobl. & Dyslexie
Hersencentrum Nederland
Steunpunt dyslexie

Dyslexie testen
Ouderverenigingen
Vereniging Balans
Ovak

Leermiddelen
Onderwijsbegeleiding
Soms kan onderwijsbegeleiding helpen bij het omgaan met de klachten die horen bij dyslexie.

Joan Cele Instituut
Onderwijsklachten
Speciaal Onderwijs

IQ clubs
Pi Society IQ 176
Mega Society IQ 176
Elateneo/s Society
meer tests

Dyslexie bij kinderen
Dyslexie en vreemde talen
TaaLLab
Wakker-Woorde

Dyslexie bij volwassenen
Dyslexie kan ook pas op volwassen leeftijd worden geconstateerd, of zelfs op volwassen leeftijd ontstaan, bijvoorbeeld bij niet aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie.

Equisto Coaching
Leeslicht lezen in gewone taal
Maatschap voor Remediale Zorg
Werk en Dyslexie

Dyscalculie
De letterlijke betekenis van dyscalculie is 'niet kunnen rekenen'. Hoewel dyslexie en dyscalculie soms samengaan is het niet kunnen rekenen een andere aandoening. Mensen met dyscalculie kunnen bijvoorbeeld moeilijk met geld omgaan, niet goed op de klok kijken en kunnen een varieteit aan andere klachten hebben.

De Lantaarn
dyscalculie.tk
Dyscalculie
Introductie Dyscalculie

Aandoeningen die soms samengaan met dyslexie
ADHD
Autisme
Borderline
CVS
depressie
dyscalculie
Gilles de la Tourette
Hersenletsel
Hoogbegaafdheid
Hooggevoeligheid
NLD, non verbale leerstoornis
ODD
slaapapneu
slaapklachten

Behandeling dyslexie
Diagnostiek, neuropsychologisch
Neuropsycholoog Alkmaar
Amsterdam
Test alle peuters op taalprobloblemen
Kinderkrant Braams & Partners
neuropsychologie

Diagnostiek, EEG, qEEG
Er zijn diverse zogenaamde EEG fenotypes te onderscheiden bij ADHD. De meest voorkomende is de groep met overmatige centraal-frontale theta activiteit.

qEEG Alkmaar
qEEG Amsterdam
meer diagnostiek

Psychodiagnostiek overig
Ixquick meta zoekmachine

Steun ons met 1X deze klik!

Bij een vorm van taalproblematiek kunnen problemen zijn in het herkennen van het visuele woordbeeld, of problemen in de sfeer van begrijpen van taal en klanken. Deze problematiek wordt dyslexie genoemd. Dyslexie betekent letterlijk woordblindheid. Er zijn diverse vormen van dyslexie, die kunnen worden vastgesteld door een arts, orthopedagaag of psycholoog.

TIPSITES GEZONDHEID

redactie